Historien vår


VÅRT TEAM

Møt  styret og våre nøkkelpersoner


85

FRIVILLIGE

Vi er  83 aktive frivillige. Dette er mennesker som har egenerfaring, men i tilfeller der vi trenger bistand har vi et fagråd innad med helsepersonell.

10 265

TILFELLER MED AKUTT SITUASJON

Hittil er 260 sendt til spesialist helse tjeneste,

 152 til kommunal tjeneste.
368 til nødetatene, 4 med luftambulanse,
210 til Barnevernsvakta.  
178 er brakt til legevakten for akutte hendelser.